O nás

Počátky vývoje družstva spadají do roku 1945, kdy absolventi Královopolského ústavu sdružených ve spolku JETĚVA /Jednota tělesně postižených/ zahájili drobnou výrobní činnost. Zásadními změnami v organizování osob se změněnou pracovní schopností došlo k utvoření prvního družstva invalidů v republice již v roce 1949. Delimitací závodů z tohoto prvního družstva invalidů vzniklo v roce 1953 výrobní družstvo Brněnská Drutěva s 5 výrobními závody umístěnými na různých místech Brna s počtem členů 534. Družstvo zabezpečovalo výrobu kartáčnickou a košíkářskou, brašnářství, oděvní výrobu, kartonáž, výrobu tkaných odporů a sítí a od r.1954 výrobu umělých květin.

V roce 1961 byla dokončena výstavba provozovny v Horních Heršpicích, kam se přestěhovala výroba oděvů a kartonáže. V roce 1980 došlo k rozšíření činnosti družstva o knihařství, a to v důsledku sloučení družstva s VD Knihařů, které bylo založeno již před 65 lety. Počet členů v tomto období činil cca 1000 osob, převážně se změněnou pracovní schopností. Družstvo mělo dále 7 maloobchodních prodejen, které navazovaly na výrobní program závodů, vlastnilo bezbariérový rekreační objekt na Bílém potoce, chatu na brněnské přehradě a ubytovnu na Fišové ul. v Brně. V pronájmu mělo rekreační zařízení v Čakově na Slovensku a v Tatranské Štrbě, závodní klub v Brně.

V letech 1985-88 byla realizována výstavba 3 nových objektů v areálu na Bohunické ulici v Horních Heršpicích v celkovém investičním nákladu 40 mil. Kč – výrobní budova, rehabilitační zařízení a stravovací zařízení