Aktuality

Pozvánka na členskou schůzi 16.12.2019

POZVÁNKA

představenstvo družstva Brněnská Drutěva, výrobní družstvo, IČ: 00030660,

dle čl. IX odst. 4 Stanov ze dne 28. dubna 2014 svolává

členskou schůzi na 16. prosince 2019 od 13.30 hod. v Brně na ulici Bohunické 493/81, PSČ 619 00,

  

v kanceláři předsedy družstva č. 040103

 

Návrh programu:

  1. Zahájení

  2. Jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu

  3. Schválení programu

  4. Seznámení s návrhem stanov, schválení stanov

  5. Návrhy do usnesení, schválení usnesení

  6. Diskuse

  7. Různé

  8. Závěr

 

S podklady k záležitostem, které jsou na programu členské schůze, se můžete seznámit od 29. listopadu 2019 každý pracovní den v době od 7.00 do 14.00 hod. v kanceláři paní Marie Sokolové.

Přílohou pozvánky je návrh „Stanov Brněnské Drutěvy, výrobní družstvo“.

V Brně dne 25. listopadu 2019

 

 

                                                                     Ing. Miloslav Janíček

                                                           předseda představenstva družstva

 

PODĚKOVÁNÍ

Ve dnech 24. – 26. dubna 2017 naše firma vystavovala na veletrhu „ Reklama Polygraf „ v Praze.

Na našem stánku byly ke zhlédnutí výrobky z potahované kartonáže, především dárkové obaly

v různých provedeních.

Momentálně nejžádanějším sortimentem jsou krabice na magnety.

Jako novinku v naší nabídce jsme představili dárkové krabice na růže.

Děkujeme vám za návštěvu na našem stánku a těšíme se na další spolupráci.

Lympho 2016

Ve dnech 20. až 22. října 2016 se zúčastníme kongresu České lymphologické společnosti s názvem Lympho 2016, který proběhne v prostorách multifunkčního centra zámku v Lednici. Na kongresu můžete vidět naše kovo výrobky. http://kongres.lympho.cz/zakladni-informace/uvodni-slovo

Členství

Svaz průmyslu a obchoduSČMVDRegionální hospodářská komora BrnoAsociace zaměstanavatelů zdravotně postižených ČRSvaz českých a moravských výrobních družstev