Aktuality

Pozvánka na Členskou schůzi

POZVÁNKA

představenstvo družstva Brněnská Drutěva, výrobní družstvo,

se sídlem Bohunická 493/81, Horní Heršpice, 619 00 Brno, IČ: 00030660,

(dále též jen „Družstvo“)

dle čl. IX odst. 1 stanov Družstva, v platném znění, svolává tímto

 

členskou schůzi Družstva na den 15. prosince 2021 od 11:00 hod., která se bude konat v sídle Družstva na adrese: Brno, Horní Heršpice, Bohunická 493/81, PSČ 619 00,

v kanceláři předsedy představenstva Družstva č. 040103

 

Program členské schůze:

  1. Zahájení a volba orgánů členské schůze.

  2. Rozhodnutí o změně stanov Družstva s okamžitou účinností.

  3. Odvolání členů představenstva Družstva.

  4. Volba nového představenstva Družstva s odloženou účinností.

  5. Závěr.

 

Přílohou této pozvánky jsou: (i) návrh změn stanov Družstva k bodu 2. pořadu jednání. S těmito podklady se rovněž můžete seznámit od 29. listopadu 2021 každý pracovní den v době od 7.00 do 14.00 hod. v kanceláři paní Marie Sokolové.

 

V Brně dne 29. listopadu 2021

 

 

Ing. Miloslav Janíček

předseda představenstva Brněnská Drutěva, výrobní družstvo

 

PODĚKOVÁNÍ

Ve dnech 24. – 26. dubna 2017 naše firma vystavovala na veletrhu „ Reklama Polygraf „ v Praze.

Na našem stánku byly ke zhlédnutí výrobky z potahované kartonáže, především dárkové obaly

v různých provedeních.

Momentálně nejžádanějším sortimentem jsou krabice na magnety.

Jako novinku v naší nabídce jsme představili dárkové krabice na růže.

Děkujeme vám za návštěvu na našem stánku a těšíme se na další spolupráci.

Lympho 2016

Ve dnech 20. až 22. října 2016 se zúčastníme kongresu České lymphologické společnosti s názvem Lympho 2016, který proběhne v prostorách multifunkčního centra zámku v Lednici. Na kongresu můžete vidět naše kovo výrobky. http://kongres.lympho.cz/zakladni-informace/uvodni-slovo

Členství

Svaz průmyslu a obchoduSČMVDRegionální hospodářská komora BrnoAsociace zaměstanavatelů zdravotně postižených ČRSvaz českých a moravských výrobních družstev