Aktuality

POZVÁNKA NA ČS DRUŽSTVA

POZVÁNKA

představenstvo družstva Brněnská Drutěva, výrobní družstvo, IČ: 00030660,

dle čl. IX odst. 4 Stanov ze dne 1. ledna 2020 svolává

členskou schůzi na den 27. května 2019 od 13,00 hod. v Brně na ulici Bohunické 493/81, PSČ 619 00

v kanceláři předsedy družstva č. 040103

                                                                                                                                                        

 

 

Návrh programu:

 1. Zahájení

 2. Jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu

 3. Schválení programu

 4. Zpráva představenstva družstva

 5. Zpráva o výsledku hospodaření družstva za rok 2019, návrh na rozdělení zisku za rok 2019, plán družstva na rok 2020

 6. Seznámení s čerpáním sociálního fondu za rok 2019, návrh na čerpání sociálního fondu v roce 2020

 7. Návrhy do usnesení, schválení usnesení

 8. Diskuse

 9. Různé

 10. Závěr

   

  S podklady k záležitostem, které jsou na programu členské schůze, se můžete seznámit od 13. května 2020 každý pracovní den v době od 7.00 do 14.00 hod. v kanceláři paní Marie Sokolové.

   

  V Brně dne 12. května 2020

   

   

   

   

                                                                       Ing. Miloslav Janíček

   

                                                             předseda představenstva družstva

   

PODĚKOVÁNÍ

Ve dnech 24. – 26. dubna 2017 naše firma vystavovala na veletrhu „ Reklama Polygraf „ v Praze.

Na našem stánku byly ke zhlédnutí výrobky z potahované kartonáže, především dárkové obaly

v různých provedeních.

Momentálně nejžádanějším sortimentem jsou krabice na magnety.

Jako novinku v naší nabídce jsme představili dárkové krabice na růže.

Děkujeme vám za návštěvu na našem stánku a těšíme se na další spolupráci.

Lympho 2016

Ve dnech 20. až 22. října 2016 se zúčastníme kongresu České lymphologické společnosti s názvem Lympho 2016, který proběhne v prostorách multifunkčního centra zámku v Lednici. Na kongresu můžete vidět naše kovo výrobky. http://kongres.lympho.cz/zakladni-informace/uvodni-slovo

Členství

Svaz průmyslu a obchoduSČMVDRegionální hospodářská komora BrnoAsociace zaměstanavatelů zdravotně postižených ČRSvaz českých a moravských výrobních družstev