Aktuality

Pozvánka na členskou schůzi 27.1.2016

POZVÁNKA

představenstvo družstva Brněnská Drutěva, výrobní družstvo, IČ: 000 30 660,

dle čl. IX odst. 4 Stanov ze dne 28. dubna 2014 svolává

 

členskou schůzi na den 27. ledna 2016 v 13.30 hod. v Brně na ulici Bohunické 493/81, PSČ 619 00,

v prostorách jídelny

 

Návrh programu:

  1. Zahájení

  2. Jmenování zapisovatele, volba ověřovatele zápisu

  3. Program členské schůze, informace předsedy družstva

  4. Návrh a seznámení s kandidáty na volbu do představenstva družstva

  5. Volba

  6. Návrh do usnesení, schválení usnesení

  7. Diskuse

  8. Závěr

 

Příloha: Návrh kandidátů na volbu do představenstva družstva dne 27. ledna 2016

 

Pozn.: podklady k členské schůzi jsou k nahlédnutí na informativní desce družstva u kanceláře vedení družstva.

 

V Brně dne 5. ledna 2016

 

                                                                     Ing. Miloslav Janíček

                                                           předseda představenstva družstva

 

Vážení obchodní partneři,

dovolujeme si Vás tímto informovat, že došlo ke změně zápisu v obchodím rejstříku družstva.

Ve dnech 8. a 9. dubna 2014 se v Mikulově uskutečnila 2. mezinárodní chemicko-technologická konference, jejímiž účastníky byli odborníci z oboru chemického průmyslu (včetně malých a středních firem) a pracovníci z vysokých škol a ústavů AV ČR.

Členství

Svaz průmyslu a obchoduSČMVDRegionální hospodářská komora BrnoAsociace zaměstanavatelů zdravotně postižených ČRSvaz českých a moravských výrobních družstev