Aktuality

Lympho 2016

Ve dnech 20. až 22. října 2016 se zúčastníme kongresu České lymphologické společnosti s názvem Lympho 2016, který proběhne v prostorách multifunkčního centra zámku v Lednici. Na kongresu můžete vidět naše kovo výrobky. http://kongres.lympho.cz/zakladni-informace/uvodni-slovo

Pozvánka na členskou schůzi družstva

POZVÁNKA

představenstvo družstva Brněnská Drutěva, výrobní družstvo, IČ: 000 30 660,

dle čl. IX odst. 4 Stanov ze dne 28. dubna 2014 svolává

 

členskou schůzi na den 18. dubna 2016 v 13.30 hod. v Brně na ulici Bohunické 493/81, PSČ 619 00,

v prostorách jídelny

 

Návrh programu:

 1. Zahájení

 2. Jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu

 3. Schválení programu

 4. Zpráva představenstva družstva

 5. Zpráva o výsledku hospodaření družstva za rok 2015, návrh na rozdělení zisku za rok 2015, plán družstva na rok 2016

 6. Seznámení s čerpáním sociálního fondu za rok 2015, návrh na čerpání sociálního fondu v roce 2016

 7. Investiční záměry družstva

 8. Návrhy do usnesení, schválení usnesení

 9. Diskuse

 10. Různé

 11. Závěr

 

S podklady k záležitostem, které jsou na programu členské schůze, se můžete seznámit každý pracovní den v době od 8.00 do 15.00 hod. v kanceláři paní Heleny Horké.

 

Pozn: Po oficiálním programu následuje občerstvení

 

V Brně dne 16. března 2016

 

 

                                                                     Ing. Miloslav Janíček

                                                           předseda představenstva družstva

 

Vážení obchodní partneři,

dovolujeme si Vás tímto informovat, že došlo ke změně zápisu v obchodím rejstříku družstva.

Členství

Svaz průmyslu a obchoduSČMVDRegionální hospodářská komora BrnoAsociace zaměstanavatelů zdravotně postižených ČRSvaz českých a moravských výrobních družstev