Laboratorní topná hnízda

Kontaktní údaje naleznete zde.

Jsou určena k elektrickému ohřevu obsahu skleněných varných baněk do teploty 220°C.  Využívají se při práci v laboratořích a výzkumných střediscích.

Přístroj je určen k mokrému mineralizačnímu rozkladu organických a anorganických vzorků v prostředí kyselin před analýzami.