Aktuality

Pozvánka na členskou schůzi 16.4.2021

POZVÁNKA

představenstvo družstva Brněnská Drutěva, výrobní družstvo, IČ: 00030660,

dle čl. IX odst. 4 Stanov ze dne 1. ledna 2020 svolává

 

členskou schůzi na den 16. dubna 2021 od 13.00 hod. v Brně na ulici Bohunické 493/81, PSČ 619 00,

v kanceláři předsedy družstva č. 040103

 

Návrh programu:

  1. Zahájení

  2. Jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu

  3. Schválení programu

  4. Zpráva představenstva družstva

  5. Zpráva o výsledku hospodaření družstva za rok 2020, návrh na rozdělení zisku za rok 2020, plán družstva na rok 2021

  6. Seznámení s čerpáním sociálního fondu za rok 2020, návrh na čerpání sociálního fondu v roce 2021

  7. Návrhy do usnesení, schválení usnesení

  8. Diskuse

  9. Různé

  10. Závěr

 

S podklady k záležitostem, které jsou na programu členské schůze, se můžete seznámit od 1. dubna 2021 každý pracovní den v době od 7.00 do 14.00 hod. v kanceláři paní Marie Sokolové.

 

V Brně dne 26. března 2021

 

     Ing. Miloslav Janíček

  předseda představenstva družstva

 

PODĚKOVÁNÍ

Ve dnech 24. – 26. dubna 2017 naše firma vystavovala na veletrhu „ Reklama Polygraf „ v Praze.

Na našem stánku byly ke zhlédnutí výrobky z potahované kartonáže, především dárkové obaly

v různých provedeních.

Momentálně nejžádanějším sortimentem jsou krabice na magnety.

Jako novinku v naší nabídce jsme představili dárkové krabice na růže.

Děkujeme vám za návštěvu na našem stánku a těšíme se na další spolupráci.

Lympho 2016

Ve dnech 20. až 22. října 2016 se zúčastníme kongresu České lymphologické společnosti s názvem Lympho 2016, který proběhne v prostorách multifunkčního centra zámku v Lednici. Na kongresu můžete vidět naše kovo výrobky. http://kongres.lympho.cz/zakladni-informace/uvodni-slovo

Vážení obchodní partneři,

dovolujeme si Vás tímto informovat, že došlo ke změně zápisu v obchodím rejstříku družstva.

Ve dnech 8. a 9. dubna 2014 se v Mikulově uskutečnila 2. mezinárodní chemicko-technologická konference, jejímiž účastníky byli odborníci z oboru chemického průmyslu (včetně malých a středních firem) a pracovníci z vysokých škol a ústavů AV ČR.

Ve dnech 4. až 5. dubna 2014 jsme se zúčastnili 46. konference gynekologie dětí a dospívajících ve Žďáru nad Sázavou. Kongres navštívili zejména lékaři a zdravotní sestry z ordinací gynekologie, pediatrie a dorostoví lékaři.

Soutěž : Obalme kartonem

Soutěž pro studenty středních a vysokých odborných škol byla ukončena. Výsledkovou listinu naleznete zde.

Lympho Brno

Vystavujeme na Lympho Brno ve dnech 12.10. a 13.10. v Brně na výstavišti. (http://www.lympho.cz/2012/

Angiologický kongres AMCA

Zúčastníme se Angiologickém kongresu v Mikulově, koná se 19.9. - 21.9.2012, http://www.angiology.cz/mikulov/

Náhradní plnění nově

Upozorňujeme všechny naše zákazníky na novinky v poskytování náhradního plnění od roku 2012. Více v kapitole "Náhradní plnění"

Krabice na potraviny

Nabízíme krabice na kuřata, krabice na zákusky a další druhy kartonářských produktů.

Účast našich pracovníků na speciální olympiádě pro sportovce s mentálním postižením.

EMBAX

Vystavovali jsme v Brně na veletrhu EMBAX 2010. Více zde.

 

Dar papeži Benediktu XVI.

U příležitosti návštěvy papeže Benedikta XVI. v Brně jsme vyrobili luxusní potahované obaly na kalich a patenu.

Více zde.